Daghemmet Blåbäret

blev klart år 2006 och ägs av Mariehamns Stad.
I byggkostnaderna har den s.k. 1% regeln för konstnärlig utsmyckning tillämpats.
Konstnärerna väljes av stadens Kulturnämd efter inlämnat godkänt skissförslag.

Det har blivit en del ändringar under det att bygget framskred, då många har haft åsikter och önskemål, men det är viktigt att personalen och framförallt barnen trivs med konsten som ska utsmycka byggnaden.
Men alla verkar trivas och själv önskar jag mig nästan tillbaka till koltåldern så fint är allt i Daghemmet Blåbäret.

Hem